Familie foto's, waarschijnlijk is opa op beide foto's de tweede van rechts

 Aad Jansen sr. in 1988 bij het maken van de papieren stamboom.

 

Opa wordt in de stamboom, Antonius Petrus Grootens/Wagemakers, genoemd. Dit heeft de volgende reden: Toen ‘Opa’ werd geboren, was zijn moeder ongetrouwd. Op de geboorteakte* staat geen naam van de vader vermeld en ‘Opa’ kreeg de naam van zijn moeder: Wagemakers. Ruim vier jaar later trouwde* Francisca Wagemakers met Cornelis Grootens. Bij dit huwelijk erkenden ze ‘Opa’ als hun gemeenschappelijke kind. Dus werd de achternaam van ‘Opa’ Grootens. Zeer waarschijnlijk is Cornelis Grootens echter niet de vader van ‘Opa’.

Toen de moeder van ‘Opa’ trouwde, bleef ‘Opa’ bij de ouders van zijn moeder wonen. Pas anderhalf jaar later, toen Francisca en Cornelis intussen een dochter hadden gekregen, werd ‘Opa’ in huis genomen.

Als Cornelis eerst in dienst had gemoeten zou dat een belangrijke reden geweest kunnen zijn waarom Franciscus en Cornelia niet eerder trouwden. Men mocht toen inderdaad niet trouwen, als men niet in dienst was geweest. Maar uit een huwelijksbijlage, gedateerd 9 november 1881, blijkt dat Cornelis Grootens op één februari 1877, dus nog vóór de geboorte van 'Opa', uit hoofde van broederdienst was vrijgesteld.

Tante Ciscy, normaal niet nieuwsgierig, heeft 'Opa' eens gevraagd: 'Waarom is ons Frans niet naar zijn grootvader Cornelis genoemd, terwijl de drie oudste broer en zusters wel naar grootouders genoemd zijn? 'Opa' gaf toen een antwoord in de zin van 'mooi weer vandaag'. Ik heb een aantekening teruggevonden uit 1963, waar ik vroeger geen aandacht aan heb besteed. Ik vroeg toen aan 'Opa' mij  het stamboekonderzoek te vergemakkelijken door zoveel mogelijk namen en data van de familie te geven. Toen we bij zijn vader kwamen, zei 'Opa': 'Mijn vader is twee keer getrouwd'. Maar vóór zijn huwelijk met Francisca Wagemakers kon Cornelis Grootens niet getrouwd zijn geweest, anders had men in de trouwakte gesproken over weduwnaar of zoiets.

Na de dood van Francisca kon Cornelis niet nog een keer getrouwd zijn, want niemand van de 'Tantes' en 'Ooms' heeft daar ooit van gehoord. Heeft 'Opa' mij dit verteld omdat hemzelf altijd verhaaltjes verteld zijn of om de waarheid te verbloemen? Hoe het ook zij, er was iets met zijn vader.

 

Heerlen 18 oktober 1988

contact e-mail: info@stamboomgrootens.nl