Beste Lena,

Hé een brief van Antoon zul je wel denken, nu het is er een en helemaal van je jongste broer. Maar om je nu eerlijk de waarheid te zeggen te zeggen is het meest eigen belang. Eerst zal ik je maar een paar bijzonderheden schrijven n.l. dat ik op dansles ben bij van Dam. (Fijn hoor) Vorige week Donderdag hebben wij onze eerste verleng avond gehad, het ging al heel aardig.

Nu weet ik al vooruit wat je denkt, o die kom een paar centen leenen (niks hoor) die heb ik al allemaal bij elkander gespaard, dus daar heb ik geen zorgen over. Maar  sinds vorige week neem ik Engelse les en nu moet ik zoo veel schrijven dat je je jongste broer héél bescheiden om een vulpen vraagt, b.v. voor de Sint Nico­laas. Je hebt mij wel eens verteld dat je die dingen heel goedkoop in A‘dam kunt koopen, dus laat je nu eens van de goede kant zien.

Verders zul je bij het oprapen der brief wel gezien hebben dat er een heel mooie postzegel op zit, die moet je eruit knippen en als je nog eens een brief schrijft of gelijk met de vulpen mee brengen, doe je dat ?? Maar als je hem over stuurt moet je het in de brief vermelden anders gaat ie verloren, doe je dat ? goed zoo. Verders weet ik geen nieuws meer alles gaat nog zijn oude gangetje met jouw ook hoop ik.

O ja als je thuis komt, dat is met Sint Nicolaas he, en je brengt de vulpen met je fiets mee dan zal ik hem eens fijn oppoetsen. Nu verders de groeten van ons allemaal en van je broer Antoon die zoo hard om een vulpen verlegen zit.

 

 

 

Breda, 13 juli 1934

Beste Leny,

Ja ja het is een brief van Antoon je jongste broer je hebt goed gezien hoor. Maar enfin alle gekheid op een stokje. Op de eerste plaats de groeten van ons allemaal en naar we hoopen veronderstellen we dat je nog in blakende gezondheid verkeerd en veel werkt. Het heeft er in Amsterdam nogal gespannen en Moeder zei af ze moet maar zoolang naar huis komen, maar zoo erg is het toch niet is 't wel, ik ga van de veron­derstelling uit, dat, als je er niet mee te maken wil hebben, je er ook weinig last van zult hebben, ja zooals anders is het in die dagen niet, maar ja het leed is weer voor een groot deel geleden. Uit de kaarten temeer dien we hebben ontvangen, met een bedankt voor het leuke kaartje uit Frankfoort, mag ik wel opmaken dat je een fijne vacantie achter de rug hebt waarin je hebt genoten van Duitschlansche mooie natuur. Nu ik ga ook een paar dagen op reis maar in 'n kleinere geest en ook maar voor een paar dagen.

Ik ga n.l. kampeeren met mijn vriend 'Harry Baart', in Nijmegen één dag en een paar dagen in Limburg bij Maastricht wij gaan er weer eens met de tent op uit, echt fijn is dat maar ....... I have no mony, dat is Englisch en dat versta je misschien niet zoodat ik er voor alle zekerheid het Hollandsch er bij zal zetten (Ik heb geen geld) tenminste een verduiveld beetje. Nu wilde ik je eens wat vragen.

Zou jij je jongste broer niet eens uit de nood willen helpen, zoover ik weet heb ik nog nooit bij je aangeklopt maar nu ik het ook doe hoop ik dat je me niet teleur zult stellen. Ik heb n.l. dit voorstel, van te voren zeg ik er bij schrik niet het loopt goed af Als jij nu eens zoo 'n briefje, je weet wel zoo 'n papiertje waar men 10 van die echte rinkelende Hollandsche guldens voor krijg, en de eerst volgende brief dien je als tegen­bericht zult sturen bij insluit, dan geef ik er de helft van aan Moeder, want die heeft het hard noodig, je moet nu niet denken dat dit een afspraakje van ons is, nee ze weet er niets van des te grooter zal dus de verrassing zijn.

Van de overige 5 gulden vermeld je dan wel bij hoeveel je mettertijd er van moet terug hebben en ik beloof je dat er dan ook niet te lang op zult moeten behoeven te wachten, wil je me alle 5 laten houden, nog veel beter natuurlijk dan krijg je van mij nog een extra kaartje van uit de plaats waar ik zal kampeeren toegestuurd. Je ziet ik ben de beroertste ook niet, en daar bij heb ik voor deze gelegenheid extra mooi en duur postpapier gebruik. Lena ik ga eindigen ik hoop dat de stijl van de brief je zal bevallen en ik hoop dat je er ook aandacht aan zult besteden.

Verders heb ik geen nieuws meer in Breda gaat alles zijn oude gangetje evenals thuis en hoop bij jou hetzelfde. De brief heb ik met potlood geschreven daar ik daar beter mee uit de voeten kan, dit neem je me toch hoop ik niet kwalijk hè. Lena wacht niet te lang met terug te schrijven want de tijd van vertrek is niet zoo ver meer af dat is n.l. van 4 tot en met 8 augustus en ik heb alles graag tijdig in order en het spreekwoord zegt: 'Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht'. Maar nu ga ik toch heusch eindigen met nogmaals de groeten van ons allen over te brengen en je weer eens thuis te zien en vooral met de bescheiden opmerking, ontferm je over je jongste broer.

 

Antoon,

Daaaag tot ziens

 

Rotterdam 13 Dec. 1938 / Antoon Grootens

Beste Leny

Een kort briefje van je jongste broer de Indische soldaat, Het is gebeurd hoor 27 December vertrek ik naar de Oost, geweldig hè, op het moment ben ik m'n afscheidsronde aan het maken en ben bij Riet in Rotterdam, morgen Woensdag ga ik met Elly, want die is deze week vrij, naar den Haag, natuurlijk kom ik ook bij jouw afscheid nemen, daar jij ons beiden toch niet kunt laten overnachten komen wij samen een dagje heen en weer en wel Vrijdag, nu ligt het helemaal niet in de bedoe­ling om te schrijven dat jij iets bijzonders er voor moet doen, O nee absoluut niet dat wil ik zelfs in geen geval hebben maar het is altijd makkelijk voor je dat je iets weet want als we zoo onverwachts binnen komen vallen dat is nooit prettig, dus Lena tot Vrijdag hè nieuwtjes en zoo voorts vertel ik dan wel, en beterschap met kleine Tonny hoor want daar maak je de laatste tijd veel mee mee hè, nu dag hoor tot ziens je broer Antoon

Ook de groeten van Riet en Fonny

 

 

Breda 17 Dec. '41 / A. Grootens

 

Lena

Zoo twee brieven achter elkaar denk je zeker wel nou om maar direct met de deur in huis te vallen we hebben slecht nieuws uit Indië, Antoon een ongeluk overkomen is overleden Zoo juist is Tante Anna uit Roozendaal hier geweest die had een kort bericht over het roode Kruis uit Indië van haar dochter Marie daar Antoon altijd kwam in Thimay waar ook op stond (Neef Anton overleden vliegtuigongeluk) brief was uit Indië al verzonden 9 Oct. '41. Van Ellie hebben wij nog niets officieels ontvangen maar nietemin er is geen twijfel aan dat het niet zoo zou zijn, wij zijn hier alle zeer onder den indruk dat kunt ge begrijpen ik ben hier naar het roode Kruis geweest om het bevestigd te krijgen meer kunnen we voorlopig niet schrijven, de groeten van alle en van

 

Moeder en Pa

dag Kees

Brieven van Antoon Grootens aan Leny

Breda 21 Nov. 1933

Tante Leny op ballet ongeveer 1922, tweede rij van boven derde van rechts

Riet, Leny en Jeanne

Anton Grootens en

Elly Voeten

contact e-mail: info@stamboomgrootens.nl