Het idee voor het boek, waaruit deze website is samengesteld, ontstond ongeveer in 1995 toen Ton, Ryan en Walter Grootens bij tante Cicsy in Helmond op bezoek waren. Op één van de tafels stond de foto van opa Grootens vlak voor hij vertrok naar Parijs om daar naar de automobiel-show te gaan.

De foto was wat beschadigd en Ton bood tante Cicsy aan om de foto mee te nemen en bij te werken. Na de uitdrukkelijke belofte om er vooral zuinig op te zijn, werd aldus afgesproken. Thuisgekomen ontstond toen al snel het idee om door middel van een reünie meer oude foto‘s en verhalen bijeen te brengen. Het heeft enige tijd geduurd maar uiteindelijk ligt dan hier het resultaat van al onze inspanningen.

Het boek kwam tot stand dankzij de medewerking van vele tantes, oom. neven, nichten en hun partners.

 

Agnes Houët, Agnes Touw, Corné Bruijn Plomp, Aad Jansen, Ton Grootens

en Walter Grootens

Opa Grootens staat klaar om in de Spijker naar de Automobiel­tentoonstelling in Parijs te scheuren om daar het unieke wielveringssysteem te showen. Helaas maakte de ontwikkeling van de luchtband deze prach­tige uitvinding op slag waardeloos.

(Breda 1903)

MENU

contact e-mail: info@stamboomgrootens.nl